Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy a onlinesakk.hu (továbbiakban Weboldal) szolgáltatásainak Felhasználói megfelelő tájékoztatást kaphassanak a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat figyelembe vettük.

A Weboldal működésével, a szolgáltatások használatával összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében kizárólag a WebMinute Kft. az Adatkezelő. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak a cég vezetői és munkatársai, kizárólag az adatkezelési célok megvalósulásának érdekében. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem köteles kijelölni.

Az Adatkezelő megnevezése:

WebMinute Kft.

2100 Gödöllő Alma u. 16.

Cégjegyzék száma: 13-09-122408

Az Adatkezelő elérhetősége:

adatvedelem(kukac)webminute.hu

Regisztráció nélkül, automatikusan naplózott adatok

A Weboldalt regisztráció nélkül látogatók esetében azok IP címét, a látogatás időpontját, a böngésző adatait a Weboldalt működtető szerver automatikusan rögzíti a naplózás során.

Adatkezelés célja: hibakeresés, visszaélések megakadályozása, szolgáltatás teljesítésének biztosítása és ellenőrzése. Az adatok tárolása az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik.

Adatkezelés időtartama: maximum 30 nap

Felhasználó által kezdeményezett levelezés

Felhasználó vagy más magánszemély által kezdeményezett, a honlappal kapcsolatba hozható e-mailek esetén Adatkezelő az e-mail címet és a feladó nevét személyes adatként kezeli.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó levélváltást követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, ekkor az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Hírlevélre való feliratkozással kapcsolatosan kezelt adatok

Adatkezelő hírlevélküldési tevékenység céljából kizárólag, akkor kezelheti ehhez az Felhasználó személyes adatait, ha ehhez önkéntesen, kifejezetten és előzetesen hozzájárul a megfelelő tájékoztatás alapján. A Felhasználónak a Hírlevél menüben külön kell nyilatkoznia a hírlevél feliratkozásról. Önkéntes hozzájárulásának kinyilvánítása esetén a Weboldaltól rendszeres hírlevelet kap, amely az oldallal kapcsolatos újdonságokat, információkat, értesítéseket és alkalmanként reklámot is tartalmazhat.

- E-mail cím (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél küldése

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik

- Név (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: a hírlevélben történő megszólítás

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik

Feliratkozási és leiratkozási IP cím és dátum (jogos érdek alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél feliratkozás önkéntes hozzájárulásának igazolására

Adatkezelés időtartama: Amíg a hírlevél feliratkozás érvényben van, illetve a leiratkozás vagy regisztráció törlése után még 5 évig

A hírlevél céljára adott önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható a Weboldal által küldött e-mailekben található leiratkozási lehetőségen, az Adatkezelőnek küldött e-mailben.

A leiratkozás után az e-mail címet visszafejthetetlenül kódolva (hash) tároljuk el, a későbbi panaszok kivizsgálása és a feliratkozás igazolása céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

16. életévét be nem töltött személy személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy nyilatkozatának és jogosultságának ellenőrzése, így a Felhasználó és a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzájárulás visszavonása:

Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatás kérése:

Felhasználó írásban jogosult a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérni, hogy milyen személyes adatait, milyen alapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, valamint kinek továbbítottuk személyes adatait. A kérelmet az Adatkezelő a megfelelő azonosítás után köteles 30 napon belül teljesíteni.

Módosítás, helyesbítés kérése:

Felhasználó jogosult a fenti elérhetőségeken keresztül személyes adatának módosítását, helyesbítését kérni. Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.

Törlés kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak törlését kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.

Zárolás kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak zárolását kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti és erről értesítést küld.

Hordozhatóság kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak hordozhatóságát kéni, mely során Adatkezelő olvasható, kezelhető formátumban az adatokat részére átadja, vagy más adatkezelő részére továbbítja.

Tiltakozási jog:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, Adatkezelő a kérelmet 15 napon belül megvizsgálja és a döntésről a Felhasználónak értesítést küld.

Adatkezelő által kezelt további adatok köre, cookie-k kezelése

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót (ún. cookie-t) helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. Ennek célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatásainak biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával (nem elfogadásával) a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal nem használható.

A Weboldal első meglátogatásakor (illetve ha nem történt korábban cookie elfogadó nyilatkozat vagy a cookie-k törlésre kerültek), első lépésként a Felhasználónak nyilatkoznia kell a cookie-k elfogadásáról. A Weboldal működéséhez szükséges cookie-kat csak elfogadni lehet, a személyre szabott hirdetések megjelenítésének tiltására viszont van lehetőség. Amennyiben a Felhasználó nem nyilatkozik legalább az alapvetően szükséges cookie-k használatáról, Weboldalunk tovább nem böngészheti. A cookie beállításokat a lap alján találálható linken a későbbiekben is módosítani lehet.

A cookie-k elfogadását tároló cookie élettartama 365 nap. Amennyiben a Felhasználó kattint a Weboldalon, a kattintástól számított 365 napra hosszabbítódik. Ha a Felhasználó 365 napig nem jár a honlapon, a cookie-kat újra el kell fogadnia a Weboldal tartalmának böngészéséhez.

A Weboldal működéséhez szükséges cookie-k: Ezek elfogadása nélkül a Weboldalunk nem használható. Ilyen cookie-ban tároljuk a Felhasználó cookie tájékoztató ablakban mentett beállításait. Ha a Weboldalon működik belépés/regisztráció, a felhasználók azonosításához, megkülönböztetéséhez szükséges ez az információ, de csak abban az esetben, ha a Felhasználó regisztrál vagy bejelentkezik a honlapon.

Személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez szükséges cookie-k: Elfogadása nem kötelező. Amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárulását adja, a hirdetési partnereink használhatnak cookie-kat a hirdetések megjelenítéséhez, illetve a korábban gyűjtött adatok alapján célzott hirdetéseket jelentethetnek a Weboldal tartalmába ágyazva, illetve további adatokat gyűjthetnek a későbbi hirdetések célzásához. (jogalap: önkéntes hozzájárulás alapján)

A Weboldal együttműködik hirdetéskiszolgáló szolgáltatókkal a hirdetések megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó a Weboldalon vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak. Ezek a külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

A felhasználó dönthet arról, hogy hozzájárulását adja-e a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez, erről a Cookie-k kezelése részben írtunk részletesebben.

A Weboldalon a hirdetéskiszolgáló szolgáltatásokat az alábbi cégek végzik:

Google Inc. - Adwords/Adsense (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

információk: Hogyan használja a Google a cookie-kat a hirdetésekhez?

Google Adatvédelmi irányelvei

AD Solutions Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 24.)

információk: Netadclick.hu

Natív Hirdetés Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15)

információk: NativHirdetes.hu

Project Agora Ltd. (Arch Makariou III, 214 3030, Limassol, Ciprus)

információk: ProjectAgora.com

Lead Media s.r.o. (Kapatská 6, 811 05 Pozsony, Szlovákia)

információk: Dognet.hu

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weblapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Adattovábbítás

A kezelt személyes adatokat harmadik félnek kizárólag az érintett Felhasználó engedélye esetén adunk át, kivételt képeznek bizonyos esetek – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az adattovábbításról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Adatbiztonság

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, zárt szervereken tároljuk. Megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmére. Kialakítottuk és működtetjük az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének biztosításához szükségesek. A jogosulatlan hozzáférések megakadályozására a rendszert tűzfal védi, az adminisztrációs felületeket, a felhasznált eszközöket jelszavak védik. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentést alkalmazunk.

Jogérvényesítés

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, igénnyel és problémával fordulhat a WebMinute Kft. munkatársaihoz az adatvedelem(kukac)webminute.hu email címen, illetve postacímünkön. Munkatársaink készséggel segítik a kérdései megválaszolásával, a kérvények fogadásával és egyéb problémákban is.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a NAIH-hoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih.hu

illetve bírósági eljárást kezdeményezhet. Információ: http://birosag.hu/allampolgaroknak

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Fogalmak